Návrh rozhodčích

Otakar Vondrouš,– hlavní rozhodčí, Maltézský psík Olga Dolejšová,  KCHMDPP Antonín Karban, PUDL KLUB Otakar Vondrouš,  EXOTIC KLUB  Ing. Leoš Jančík,, YORKSHIRE TERIER Jaroslava Ovesná KPČRT Olga Dolejšová

Kraj. Výst. dále  Karel Hořák, Otakar Vondrouš, Olga Dolejšová Ing. Leoš Jančík

změny vyhrazeny podle počtu přihlášených psů,