Rozdělení do tříd

Pro zařazení do třídy je rozhodující stáří v den výstavy !

Štěňat   4-6 měsíců  
Dorost    6 - 9 měsíců

Mladých

9 - 18 měsíců 

Mezitřída

15 – 24 měsíců  

Otevřená  nad 15 měsíců  
Vítězů nad 15 měsíců  s titulem Národní, klub. Vt., nár. nebo mezinár. Champion FCI
Čestná   nad 15 měsíců s titulem mezinárodní champion nebo národní champion, Národ., Klub. vt, EV, SV 
Veteránů nad 8 let